Nieuwe verkeersstructuur in het centrum van Ommen

5 maanden geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Ommen staat op het punt een besluit te nemen over een reeks maatregelen voor de verkeersstructuur in het centrum van de stad. Het doel van deze maatregelen is om de veiligheid en leefbaarheid van het centrum te verbeteren en tevens de bereikbaarheid te waarborgen.

Verkeersproblemen in het centrum

Autoverkeer op de Vechtkade, Julianastraat en Schurinkstraat vormt een obstakel voor fietsers en voetgangers, en het doorgaande verkeer leidt tot problemen. Daarom gaf de gemeenteraad in 2021 het college de opdracht om te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om Ommen aantrekkelijk te houden voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Maatregelenpakket

Het voorgestelde maatregelenpakket omvat twee beweegbare afsluitingen op de Vechtkade en de Pr. Julianastraat om doorgaand verkeer te beperken. Daarnaast worden er slagbomen geplaatst op de parkeerplaats op de Markt om te voorkomen dat deze wordt gebruikt als sluiproute.

De Coevorderweg zal worden opgewaardeerd naar 70 km/u om doorgaand autoverkeer te faciliteren, en de Pr. Julianastraat zal worden ingericht als fietsstraat. Dit creëert een veilige fietsroute via de Varsenerdijk, Vechtkade, Pr. Julianastraat, Dr. A.C. van Raaltestraat en Hardenbergerweg. De kruispunten aan beide kanten van de H. Mulertbrug worden ook aangepast met verbeteringen voor fietsers.

Besluitvorming en vervolg

De voorgestelde maatregelen worden op 21 maart besproken in de raadscommissie, en op 4 april neemt de gemeenteraad een besluit. Na het raadsbesluit kan worden gestart met onder andere het definitieve ontwerp en de procedures voor vergunningen en ontheffingen.