Inwoners Gemeente Ommen Tevreden Over Dienstverlening

5 maanden geleden gepubliceerd

Uit een onderzoek uitgevoerd door I&O Research in het najaar van 2023, blijkt dat inwoners van de gemeente Ommen over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente. De gemeente scoort gemiddeld een zeven. Acht op de tien inwoners geven de gemeente een voldoende.

Positieve Punten en Verbeterpunten

Het onderzoek heeft de gemeente inzicht gegeven in wat goed gaat en wat beter kan. Zo wordt het gemak van de dienstverlening goed gewaardeerd, evenals de vriendelijkheid en gastvrijheid van medewerkers. Echter, I&O Research heeft de gemeente ook diverse adviezen en tips meegegeven. Zo wordt geadviseerd om transparanter te zijn over doorlooptijden en de status van een melding. Daarnaast bevestigt het onderzoek dat inwoners van Ommen het belangrijk vinden om ook persoonlijk en telefonisch contact te kunnen hebben met de gemeente.

Actie Op Adviezen en Tips

Gemeente Ommen ziet de gescoorde zeven als een goed vertrekpunt om de dienstverlening verder te verbeteren. De komende tijd wil de gemeente aan de slag met alle adviezen en tips. Sommige punten kunnen al snel verbeterd worden. Voor andere veranderingen wordt een plan gemaakt hoe ze het beste bereikt kunnen worden. Het inwonerstevredenheidsonderzoek zal op een later moment worden herhaald om verschillen te meten.

Het Onderzoek

Om inzicht te krijgen in de tevredenheid over de dienstverlening heeft de gemeente vorig jaar onderzoeksbureau I&O Research opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren. Voor dit onderzoek zijn willekeurig 3.000 inwoners in gemeente Ommen geselecteerd. Zij zijn in november 2023 per brief uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Andere inwoners konden ook online deelnemen. In totaal hebben 921 inwoners aan het onderzoek meegedaan.

Alle resultaten van het onderzoek en een samenvatting ervan zijn te lezen op de gemeentelijke website.