Vernieuwde samenwerkingsafspraken tussen Gemeente Ommen en Larcom

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Ommen heeft de samenwerkings- en contractafspraken met werkleerbedrijf Larcom vernieuwd. De nieuwe overeenkomst, die doorloopt tot 31 december 2029, zorgt ervoor dat een grote groep inwoners die afhankelijk zijn van de Participatiewet, in een goede omgeving kunnen werken onder begeleiding.

Verantwoordelijkheden van de Gemeente Ommen

De gemeente Ommen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Samen met het UWV biedt de gemeente ook ondersteuning aan inwoners met een arbeidsbeperking bij het vinden van werk. Beide taken vormen onderdeel van de Participatiewet.

Rol van Larcom

Als onderdeel van de overeenkomst, voert Larcom de Wsw-taken uit namens de gemeente. Momenteel zijn er meer dan honderd inwoners uit de gemeente Ommen werkzaam bij Larcom. De vernieuwde afspraken zullen geen gevolgen hebben voor deze medewerkers.

Over de Participatiewet

Werkleerbedrijf Larcom ondersteunt overheden bij het invullen van de Participatiewet, biedt bedrijven extra capaciteit en creëert werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Participatiewet is bedoeld voor iedereen die kan werken maar zonder ondersteuning niet aan de slag komt op de arbeidsmarkt. Het doel van de wet is om meer mensen, waaronder ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen.