Noodopvang gemeentehuis Ommen wordt met zes maanden verlengd

8 maanden geleden gepubliceerd

De noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis van Ommen wordt verlengd tot 1 april 2024. Dit besluit is genomen na een verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Omwonenden zijn op 28 september geïnformeerd over deze verlenging.

Aanvankelijk opvang voor drie maanden

In oktober 2022 vroeg het COA aan de gemeente Ommen om opvang te bieden aan asielzoekers voor een periode van drie maanden. Deze opvang is inmiddels tweemaal verlengd, om het COA de kans te geven structurele oplossingen te vinden. Tot nu toe zijn er echter niet voldoende reguliere opvangplaatsen gevonden voor de vluchtelingen die momenteel in het gemeentehuis verblijven. Het COA blijft de komende maanden zoeken naar structurele oplossingen.

Positieve ervaringen

Sinds de start van de opvang verblijven er ongeveer veertig mensen in het gemeentehuis. De gemeente Ommen is net als bij de vorige verlenging positief over hoe het verblijf verloopt. De groep gaat goed met elkaar om, er is aandacht vanuit de lokale samenleving en er worden diverse activiteiten aangeboden.

Verantwoorde opvang

De verlenging van de noodopvang met zes maanden zorgt voor continuïteit. Tegelijkertijd geeft het de gemeente de ruimte om in deze periode duidelijkheid te scheppen over hoe ze vluchtelingen op een duurzame en verantwoorde manier wil opvangen. Het college van burgemeester en wethouders wil hierover de komende maanden in gesprek gaan met de gemeenteraad.